Inne wersje językowe:
Read English version »
Lire la version française »
Deutsche Version lesen »
 

Europo: broń Sądu Najwyższego!

 

Do: Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej

Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich w Polsce wzywamy Komisję Europejską do podjęcia niezwłocznych działań w celu zapobieżenia postępującemu demontażowi niezależnego sądownictwa w naszym kraju.

Od przejęcia władzy jesienią 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał systematycznego podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej oraz upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska wielokrotnie krytykowała niekonstytucyjne i naruszające fundamentalne zasady trójpodziału władzy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Doceniamy i wspieramy wysiłki jakie czyni Komisja na rzecz obrony i przywrócenia rządów prawa w Polsce.  Z żalem stwierdzamy, że nie przyniosły one dotąd spodziewanego skutku: rząd polski konsekwentnie ignorował zalecenia i nie podjął czynności, do których Komisja wezwała na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Proces niszczenia wolnych sądów w Polsce zostanie wkrótce dopełniony. 3 lipca na mocy niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym blisko 40 proc. sędziów SN może przejść na wymuszoną przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominaci upolitycznionej już Krajowej Rady Sądownictwa, w pełni kontrolowanej przez rząd. Liczba sędziów SN zostanie znacząco zwiększona i nowi, z nadania politycznej KRS, stanowić będą aż 60 proc. Będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą.

Komisja Europejska może zapobiec temu scenariuszowi, który w innym przypadku będzie miał  dalekosiężne negatywne skutki nie tylko dla Polski, lecz także całej Unii Europejskiej. Możliwe i niezbędnie potrzebne są inne środki niż te przewidziane w Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Apelujemy do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym elementem niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 47 akapit drugi Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W ostatnim czasie taką drogę prawną zastosowano wobec polskiego rządu skutecznie, powstrzymując niszczenie Puszczy Białowieskiej, jednego ze skarbców europejskiej przyrody. Oczekujemy także, że Komisja będzie dalej popierała skargę do Trybunału Sprawiedliwości z marca 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o sądach powszechnych. Wyrok Trybunału będą musiały uszanować wszystkie strony sporu w Polsce – także opozycja.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest krytycznie ważny dla przyszłości polskiej konstytucji i rządów prawa. Wobec zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego i spodziewanej likwidacji niezawisłego Sądu Najwyższego nie będzie w Polsce instytucji, która będzie mogła stwierdzić nieważność tych ustaw, które zniszczyły polski ustrój. Jedynym źródłem prawa, na które będzie się można powołać w procesie usuwania skutków obecnego bezprawia mogą być właśnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polscy wyborcy wspierają europejską integrację kraju. Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to także nasze instytucje jako obywateli Unii Europejskiej. Unia oparta na rządach prawa i wolnościach obywatelskich jest naszym wspólnym dobrem. Nie możemy dopuścić do tego, by wartości te zostały zaprzepaszczone.

 

Liczba podpisów osób prywatnych:

 

Podpisz list


Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza wszystkie osoby prywatne. Jeśli chcesz podpisać list jako organizacja, skontaktuj się z nami »

* pole wymagane
Przetwarzanie danych osobowych *
Chcesz podpisać list jako organizacja? Skontaktuj się z nami »

 

List podpisały następujące organizacje:

 1. ADDP (L’Association Défense de la Démocratie en Pologne), Francja
 2. Akcja Demokracja
 3. Brukselskie środowiska aktywistyczne
 4. Bydgoskie Forum Obywatelskie
 5. Chrześcijanie dla Demokracji
 6. Democracy is OK, cały świat
 7. Dziewuchy Berlin, Niemcy
 8. Dziewuchy Dziewuchom Bełchatów
 9. Dziewuchy Francja
 10. Dziewuchy Polonia, cały świat
 11. Dziewuchy USA
 12. Dziewuchy Węgorzewo
 13. FARSA, Feminists Artywists Society in Action, Wielka Brytania
 14. Femini Berlin, Niemcy
 15. Forum Obywatelskie Sandomierza
 16. Front Europejski
 17. Fundacja Aktywności Lokalnej
 18. Fundacja Autonomia
 19. Fundacja CZAS DIALOGU
 20. Fundacja im. prof. Bronisława Geremka
 21. Fundacja im. Stefana Batorego
 22. Fundacja Unia & Polska
 23. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 24. Inicjatywa Polska
 25. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
 26. Instytut Spraw Publicznych
 27. Instytut Studiów Strategicznych
 28. Iustitia – Stowarzyszenie Sędziów Polskich
 29. KOD Dolnośląskie Wrocław
 30. KOD International
 31. KOD International, Bruksela
 32. KOD Los Angeles, USA
 33. KOD Niemcy
 34. KOD Polonia Austria
 35. KOD UK, Wielka Brytania
 36. KOD USA Zachód
 37. Komitet Obrony Demokracji
 38. Komitet Obrony Demokracji – Region dolnośląski
 39. Komitet Obrony Demokracji – Region kujawsko- pomorskie
 40. Komitet Obrony Demokracji – Region lubelski
 41. Komitet Obrony Demokracji – Region lubuski
 42. Komitet Obrony Demokracji – Region łódzki
 43. Komitet Obrony Demokracji – Region małopolski
 44. Komitet Obrony Demokracji – Region mazowiecki
 45. Komitet Obrony Demokracji – Region opolski
 46. Komitet Obrony Demokracji – Region podlaski
 47. Komitet Obrony Demokracji – Region podkarpacki
 48. Komitet Obrony Demokracji – Region pomorski
 49. Komitet Obrony Demokracji – Region śląski
 50. Komitet Obrony Demokracji – Region świętokrzyski
 51. Komitet Obrony Demokracji – Region warmińsko-mazurski
 52. Komitet Obrony Demokracji – Region wielkopolski
 53. Komitet Obrony Demokracji – Region zachodniopomorski
 54. Kongres Kobiet Województwa Śląskiego
 55. Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 56. Konwersatorium Otryckie
 57. Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet
 58. Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom
 59. Mitte 21, Niemcy
 60. My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jarzębowskiego
 61. Nieformalna grupa Czarny Protest
 62. Obronimy Demokrację – Grupa Kolonia, Niemcy
 63. Obywatele bez Granic, Kanada
 64. Obywatele RP
 65. Obywatele Solidarnie w Akcji
 66. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 67. Ogólnopolski Strajk Kobiet
 68. Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarnków
 69. Ogólnopolski Strajk Kobiet – Lublin
 70. OSK Gorzów
 71. OSK Jelenia Góra
 72. OSK Katowice
 73. OSK Koszalin
 74. OSK Kraków
 75. OSK Nowy Sącz
 76. OSK Opole
 77. OSK Piła
 78. OSK Piotrków Trybunalski
 79. OSK Poznań
 80. OSK Sławno
 81. OSK Świnoujście
 82. OSK Zawiercie
 83. OSK Zielona Góra
 84. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 85. Polskie Towarzystwo Genderowe
 86. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 87. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 88. Projekt: Polska
 89. Protest Kobiet
 90. Rebelianty Podkarpackie
 91. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 92. Ster na Demokrację
 93. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 94. Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO)
 95. Stowarzyszenie Homo Viator
 96. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 97. Stowarzyszenie Komitety Obywatelskie
 98. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
 99. Stowarzyszenie Kongres Kobiet (ogólnopolskie)
 100. Stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia
 101. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 102. Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność (RóNo)
 103. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
 104. Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
 105. Stowarzyszenie Stop Stereotypom
 106. Strajk Kobiet Gryfino
 107. Strajk Kobiet Puławy
 108. Strajk Kobiet Wałbrzych
 109. Strajk Kobiet Wrocław
 110. Strajk Kobiet Zgorzelec
 111. Radomska Inicjatywa Kobieca
 112. Tęczowe Opole
 113. Towarzystwo Dziennikarskie
 114. Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom
 115. Warszawski Strajk Kobiet
 116. We Are Europe
 117. Wolne Sądy
 118. Wolność, Równość, Demokracja – Polacy w Szwajcarii
 119. Wspólna ZG

 

Osoby i organizacje wspierające:

  1. Władysław Frasyniuk
  2. Monika Płatek
  3. Andrzej Rzepliński
  4. AEDH, Association européenne de défense des droits de l’Homme. LDH, Ligue des droits de l’Homme, Francja
  5. AEGEE / European Students’ Forum
  6. Amnesty International
  7. ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana)
  8. Berliński Kongres Kobiet, Niemcy
  9. Dziewuchy Kieleckie
  10. European Civic Forum
  11. Fundacji Astrea
  12. Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego
  13. Fundację im Ireny Kwiatkowskiej
  14. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.
  15. Fundacji Łódzka Arka Demokracji
  16. Fundacja Otwarty Dialog
  17. Fundacji Panoptykon
  18. Fundacja Picture Doc
  19. Fundacja WOLNI I RÓWNI
  20. Hungarian Europe Society
  21. Imponderabilisądowe.pl
  22. Inicjatywa obywatelska „Demokraci z Mokotowa”
  23. International Planned Parenthood Federation European Network
  24. Junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg (Berlin-Brandenburg Section of the Young European Federalists)
  25. KOD Częstochowa
  26. KOD Polonia USA
  27. La Ligue de l’Education Paris
  28. L’Association Solidarité France Pologne
  29. LDH Ligue des droits de l’Homme France
  30. Les Jeunes Européens France
  31. Młodzi Europejscy Federaliści (JEF Poland)
  32. Obywatele GW 66-400, Gorzów Wiellkopolski
  33. ODnowa
  34. Otwarty Dialog
  35. Polish Freedom Network
  36. Pulse of Europe
  37. Pulse of Europe Düsseldorf
  38. Stowarzyszenie Demokratyczna RP
  39. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
  40. Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji TAMA
  41. Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji
  42. Stowarzyszenie Wolność, Równość, Demokracja
  43. Stowarzyszenie Wolny Balkon
  44. Śląskie Perły
  45. Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
  46. Toruńskie Dziewuchy
  47. Volt Europa
  48. Wolne Miasto Płock
  49. Wroclawdlademokracji.pl
  50. Złotoryja dla demokracji

   

   

   


Chcesz podpisać list jako organizacja? Skontaktuj się z nami »

 

Przeczytaj także: