Inne wersje językowe:
Read English version »
 

Jean-Claude Juncker
Przewodniczący Komisji Europejskiej

Frans Timmermans
Vice-przewodniczący Komisji Europejskiej

 
Dziennikarze, członkowie Towarzystwa Dziennikarskiego apelują do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz złożenie stosownego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.

Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym elementem niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

Oczekujemy także, że Komisja będzie dalej popierała skargę do Trybunału Sprawiedliwości z marca 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o sądach powszechnych.

Niezależne sądy są jednym z najważniejszym gwarantów wolności mediów, a Sąd Najwyższy najwyższą instancją strzegącą wolności słowa. Ustawa o Sądzie Najwyższym, wchodząca właśnie w życie w Polsce, poddaje ten sąd kontroli rządzącej partii. Tracimy ważnego strażnika naszej wolności.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zamienił Media Publiczne w swoją propagandową tubę i wywiera presję na media prywatne by ograniczyły krytykę jego poczynań. Politycy PiS ciągle grożą pacyfikacją niezależnych mediów prywatnych. Codziennością stały się w naszym kraju ataki polityków na media i próby zastraszenia dziennikarzy przy pomocy prokuratury. Sąd Najwyższy bywa ostatnią deską ratunku.

Jesteśmy Europejczykami i przysługuje nam zagwarantowana w Traktatach Europejskich wolność słowa. Oczekujemy obrony ze strony instytucji, które przecież stworzone zostały by strzec europejskich wartości.

Warszawa, 12 czerwca 2018 r.

 
W imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy

Seweryn Blumsztajn, prezes

 

Przeczytaj także: