Inne wersje językowe:
Read English version »
 

List otwarty do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa

8 czerwca 2018 roku

Szanowny Panie Wiceprzewodniczący,

Zwracamy się do Pana jako naukowcy zajmujący się prawem, w tym konstytucyjnym, którym szczególnie bliskie są Unia Europejska, demokracja i rządy prawa.

Jesteśmy przekonani, że przyszedł czas, aby unijne instytucje, a zwłaszcza Komisja, powzięły natychmiastowe i zdecydowane kroki, aby odpowiedzieć na niedawne działania polskiego rządu, które sprowadzają się do ataku na rządu prawa w tym kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął ustawy dotyczące sądów, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, które, rozpatrywane łącznie, znacząco podważają niezależność sądownictwa i podporządkowują sądownictwo partii rządzącej.

Wszczęta już procedura w trybie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej do tej pory przyniosła jedynie kosmetyczne nowelizacje przyjętych przez rząd w Polsce ustaw. Jesteśmy przekonani, że ustawa o Sądzie Najwyższym powinna pilnie, natychmiastowo stać się przedmiotem procedury w trybie art. 258 i art. 259 Traktatu o UE, aby zwrócić uwagę na naruszenie przepisów zawartych w artykułach 2, 4(3) i 19(1) Traktatu o UE, które pociągnie za sobą wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ustawa o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie z początkiem lipca i, co jest obecnie planowane, konstytucyjna kadencja znacznej części urzędujących sędziów SN wygaśnie. W połączeniu ze zwiększeniem liczby miejsc w Sądzie Najwyższym oznacza to, że nowa, upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, wybrana przez partię rządzącą, będzie mogła wyznaczyć większość sędziów Sądu Najwyższego. Uważamy, że stoi to wprost w sprzeczności z praworządnością, którą artykuł 2 Traktatu o UE uznaje za kluczową wartość Unii Europejskiej i podstawowy warunek niezależności sądownictwa, który jest głównym elementem praworządności.

Nakłaniamy Komisję, aby powzięła natychmiastowe, konieczne kroki w celu uruchomienia procedury w trybie art. 258, co umożliwiłoby Trybunałowi Sprawiedliwości, jeśli ustawa o SN nie zostanie zmieniona, orzec co do niej.

Oprócz zagrożenia dla praworządności w Polsce, uważamy, że stawką jest wiarygodność całej Unii Europejskiej i jej przywiązanie do praworządności.

 
Z poważaniem

 1. Wojciech Sadurski, Uniwersytet w Sydney, Uniwersytet Warszawski
 2. Gráinne de Búrca, Uniwersytet w Nowym Jorku
 3. Bruce Ackerman, Uniwersytet Yale
 4. Jan Barcz, Uniwersytet Koźminskiego, Warszawa
 5. Monica Claes, Uniwersytet w Maastricht
 6. Paul Craig, Uniwersytet Oksfordzki
 7. Bruno de Witte, Uniwersytet w Maastricht i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 8. Gábor Halmai, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 9. Ronald Janse, Open University w Heerlen w Holandii
 10. R. Daniel Kelemen, Uniwersytet Rutgers
 11. Claire Kilpatrick, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 12. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Princeton (LAPA)
 13. Martin Krygier, Uniwersytet Nowej Południowej Walii
 14. Mattias Kumm, WZB Berlin i Uniwersytet w Nowym Jorku
 15. Marcin Matczak, Uniwersytet Warszawski
 16. Vlad Perju, Boston College
 17. Laurent Pech, Uniwersytet Middlesex w Londynie
 18. Kim Lane Scheppele, Uniwersytet w Princeton
 19. Robert Schuetze, Uniwersytet Durham i Kolegium Europejskie w Brugii
 20. Joanne Scott, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 21. Maximilian Steinbeis, Verfassungsblog
 22. Neil Walker, Uniwersytet w Edynburgu
 23. Stephen Weatherill, Uniwersytet Oksfordzki

 

Przeczytaj także: