Europo, nie odpuszczaj!
Europo, nie odpuszczaj!

Sędziowie i Prokuratorzy apelują o obecność 3 i 4 lipca 2018 r. pod Sądem Najwyższym

3 i 4 lipca chcemy dać wsparcie Sędziom Sądu Najwyższego. Prosimy Was abyście w tych dniach zjawili się na placu Krasińskich.

Sędziowie Sądu Najwyższego, na czele z Panią Prezes Małgorzatą Gersdorf chcą czwartego lipca o godzinie 8 rano stawić się normalnie w miejscu swojej pracy. Spodziewamy się jednak, że nasze Władze będą blokować dostęp do budynku i utrudniać wykonywanie przez nich obowiązków.

Jak wiadomo, od momentu uchwalenia ustaw władza polityczna chce, wbrew zapisom Konstytucji, za pomocą zwykłej ustawy wprowadzić zależnych od niej sędziów do składu sędziów Sądu Najwyższego. Nie godzimy się na to. Dotychczasowy skład, niezależnie od indywidualnych ocen, jest ostatnią ważną instytucją, która stoi na straży porządku prawnego w Polsce.

Każdy z nas całym swoim orzecznictwem udowadniał wielokrotnie przestrzeganie standardów zawartych w najważniejszym akcie prawnym, jakim jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś nadszedł czas, aby to zamanifestować, przychodząc pod budynek Sądu Najwyższego.

W środę chcemy utworzyć symboliczny łańcuch wsparcia, który obejmie budynek Sądu, a samym sędziom da odwagę w zmierzeniu się z próbą bezprawnego odwołania ich. Będą tam również media, spodziewamy się też tysięcy Polaków, nie może tam również zabraknąć sędziów z sądów różnych szczebli i przedstawicieli zawodów prawniczych. Zapraszamy sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, członków stowarzyszeń prawniczych i organizacji pozarządowych.

3 lipca o godzinie 20.00 spotykamy się na placu Krasińskich. 4 lipca o 8 rano chcemy być z nimi, pojawmy się, zabierzmy nasze togi, aby pokazać, że wszyscy prawnicy wspierają obronę prawa.
Następnie przez cały dzień wspierać ich będziemy na placu obok Sądu.

Wesprzyjmy Nasze Koleżanki i Naszych Kolegów z Sądu Najwyższego!

Bądźmy 3 i 4 lipca razem pod Sądem Najwyższym!

Warszawa, 1 lipca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”

Europo, nie odpuszczaj!

List do partii politycznych

List do partii - Europo, nie odpuszczaj!

DO:
Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
Sojusz Lewicy Demokratycznej

4 czerwca 2018 roku ponad 120 organizacji i ruchów obywatelskich wystosowało do Komisji Europejskiej apel o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Apel ten poparły również środowiska naukowe, artystyczne, dziennikarskie, Naczelna Rada Adwokacka oraz byli prezydenci, premierzy, szefowie MSZ i opozycjoniści z czasów PRL. Wypowiedziały się też partie europejskie i niektóre polskie partie polityczne oraz pojedynczy członkowie opozycji parlamentarnej.

Jako przedstawiciele sygnatariuszy dziękujemy za tę mobilizację.

Zwracamy się teraz do Państwa, jako partii mającej swą reprezentację w Parlamencie Europejskim, o Państwa oficjalne stanowisko, zarówno w sprawie procedowanego Art. 7 Traktatu o EU, jak i wniosków Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskich ustaw sądowych. Polskie społeczeństwo, które tłumnie wystąpiło w obronie ustroju sądów w lipcu ubiegłego roku czeka na głos swoich przedstawicieli politycznych w tym krytycznym dla praworządności państwa momencie.

Ufamy, że pozostaniecie Państwo wierni Konstytucji i podstawowym wartościom zapisanym w traktacie o Unii Europejskiej.

W imieniu sygnatariuszy apelu,

 
Paweł Kasprzak
Obywatele RP