Europo, nie odpuszczaj!
Europo, nie odpuszczaj!

Sędziowie i Prokuratorzy apelują o obecność 3 i 4 lipca 2018 r. pod Sądem Najwyższym

3 i 4 lipca chcemy dać wsparcie Sędziom Sądu Najwyższego. Prosimy Was abyście w tych dniach zjawili się na placu Krasińskich.

Sędziowie Sądu Najwyższego, na czele z Panią Prezes Małgorzatą Gersdorf chcą czwartego lipca o godzinie 8 rano stawić się normalnie w miejscu swojej pracy. Spodziewamy się jednak, że nasze Władze będą blokować dostęp do budynku i utrudniać wykonywanie przez nich obowiązków.

Jak wiadomo, od momentu uchwalenia ustaw władza polityczna chce, wbrew zapisom Konstytucji, za pomocą zwykłej ustawy wprowadzić zależnych od niej sędziów do składu sędziów Sądu Najwyższego. Nie godzimy się na to. Dotychczasowy skład, niezależnie od indywidualnych ocen, jest ostatnią ważną instytucją, która stoi na straży porządku prawnego w Polsce.

Każdy z nas całym swoim orzecznictwem udowadniał wielokrotnie przestrzeganie standardów zawartych w najważniejszym akcie prawnym, jakim jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś nadszedł czas, aby to zamanifestować, przychodząc pod budynek Sądu Najwyższego.

W środę chcemy utworzyć symboliczny łańcuch wsparcia, który obejmie budynek Sądu, a samym sędziom da odwagę w zmierzeniu się z próbą bezprawnego odwołania ich. Będą tam również media, spodziewamy się też tysięcy Polaków, nie może tam również zabraknąć sędziów z sądów różnych szczebli i przedstawicieli zawodów prawniczych. Zapraszamy sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, członków stowarzyszeń prawniczych i organizacji pozarządowych.

3 lipca o godzinie 20.00 spotykamy się na placu Krasińskich. 4 lipca o 8 rano chcemy być z nimi, pojawmy się, zabierzmy nasze togi, aby pokazać, że wszyscy prawnicy wspierają obronę prawa.
Następnie przez cały dzień wspierać ich będziemy na placu obok Sądu.

Wesprzyjmy Nasze Koleżanki i Naszych Kolegów z Sądu Najwyższego!

Bądźmy 3 i 4 lipca razem pod Sądem Najwyższym!

Warszawa, 1 lipca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”

Europo, nie odpuszczaj!

ZdjęciaEuropo, nie odpuszczaj!

List do partii politycznych

List do partii - Europo, nie odpuszczaj!

DO:
Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
Sojusz Lewicy Demokratycznej

4 czerwca 2018 roku ponad 120 organizacji i ruchów obywatelskich wystosowało do Komisji Europejskiej apel o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Apel ten poparły również środowiska naukowe, artystyczne, dziennikarskie, Naczelna Rada Adwokacka oraz byli prezydenci, premierzy, szefowie MSZ i opozycjoniści z czasów PRL. Wypowiedziały się też partie europejskie i niektóre polskie partie polityczne oraz pojedynczy członkowie opozycji parlamentarnej.

Jako przedstawiciele sygnatariuszy dziękujemy za tę mobilizację.

Zwracamy się teraz do Państwa, jako partii mającej swą reprezentację w Parlamencie Europejskim, o Państwa oficjalne stanowisko, zarówno w sprawie procedowanego Art. 7 Traktatu o EU, jak i wniosków Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskich ustaw sądowych. Polskie społeczeństwo, które tłumnie wystąpiło w obronie ustroju sądów w lipcu ubiegłego roku czeka na głos swoich przedstawicieli politycznych w tym krytycznym dla praworządności państwa momencie.

Ufamy, że pozostaniecie Państwo wierni Konstytucji i podstawowym wartościom zapisanym w traktacie o Unii Europejskiej.

W imieniu sygnatariuszy apelu,

 
Paweł Kasprzak
Obywatele RP

Europo, nie odpuszczaj!

The appeal of Polish Presidents, Prime Ministers, Ministrers of Foreign Affairs and Oppositionists to the European Commission

Other language versions:
Wersja polska »
 

June, 13th ,2018

European Commission

Mr Jean Claude Juncker, President of the European Commission

Mr Frans Timmermans, Vice-President of the European Commission

 
Since the fall of communism in 1989, Poland was one of the pioneers of the democratic transformations of Eastern and Central Europe. The culmination of the changes was marked by our accession to NATO and the European Union. Poland and its citizens, with their whole hearts and minds, were building the foundations of the democratic state and the rule of law that is one of the most vital merits of the united, free and democratic Europe.

On July 3rd, the Supreme Court reform bill enters into force in Poland. It will eventually disestablish the tripartite division of powers model, the model that is the essence of the democratic rule of law and the foundation for the identity of the European Union as an institution and an idea of unified states.

The mechanisms to defend the rule of law in Poland proved to be ineffective.
Despite a strong resistance and a vociferous objection raised from the depths of the society, the ruling party completes the act of dismantling of the tripartite division of powers in Poland, explicitly violating Polish Constitution.

We, the citizens of Poland, also considering ourselves citizens of Europe, are convinced of the importance and significance of a free, democratic and lawfully ruled Poland in the European Union and therefore appeal to the European Commission and the Council of the European Union to remain committed to the fundamental principles of article 2 of the Treaty on European Union.

We do not abandon hope that the Polish governing authorities and the parliamentary majority will declare readiness for a fair dialogue with the institutions of the European Union and the politics that undermine our common European principles will be redirected.

The last administrative level that can defend the law and order in Poland is the European Union.

There will be no democratic Poland without the rule of law.
There will be no European Union without principles.
There will be no freedom without law and order.

 
Lech Wałęsa, President of Poland in 1990 – 1995, Nobel Peace Prise winner, first leader of the Solidarity movement
Aleksander Kwaśniewski, President of Poland in 1995 – 2000, 2000 – 2005
Bronisław Komorowski, President of Poland in 2010 – 2015
Włodzimierz Cimoszewicz, Prime Minister of Poland in 1996 – 1997, Minister of Foreign Affairs in 2001 – 2005
Leszek Miller, Prime Minister of Poland in 2001 – 2004
Marek Belka, Prime Minister of Poland in 2004 – 2005
Kazimierz Marcinkiewicz, Prime Minister of Poland in 2005 – 2006
Andrzej Olechowski, Minister of Foreign Affairs in 1993 – 1995
Dariusz Rosati, Minister of Foreign Affairs in 1995 – 1997
Adam Rotfeld, Minister of Foreign Affairs in 2005 – 2005
Radosław Sikorski, Minister of Foreign Affairs in 2007 – 2014
Władysław Frasyniuk, underground Solidarity movement leader, political prisoner in 1982 – 1986
Bogdan Lis, underground Solidarity movement leader, political prisoner in 1984 – 1986
Zbigniew Bujak, underground Solidarity movement leader, political prisoner, Arrested in 1986

 

Read also:

 

Europo, nie odpuszczaj!

List prezydentów, premierów, szefów MSZ i opozycjonistów do Komisji Europejskiej

Inne wersje językowe:
Read English version »
 

13 czerwca 2018 roku

Komisja Europejska,
Sz. P. Jean Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej,
Sz. P. Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej,

 
Od upadku komunizmu w 1989 roku Polska była jednym z pionierów demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwieńczeniem tych przemian było nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Polska i jej obywatele sercem i rozumem budowali podwaliny demokratycznego państwa prawa, będącego jedną z podstawowych wartości zjednoczonej, wolnej i demokratycznej Europy.

3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie
w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczonych państw.

Mechanizmy obrony państwa prawa w Polsce okazały się zbyt słabe.
Pomimo silnego oporu i głośnego sprzeciwu wydobywającego się z głębi społeczeństwa obywatelskiego, partia rządząca kończy dzieło demontażu systemu trójpodziału władz, łamiąc wprost zapisy polskiej Konstytucji.

Będąc obywatelami Polski czujemy się również obywatelami Europy, dlatego świadomi znaczenia wolnej, demokratycznej i praworządnej Polski w Unii Europejskiej, apelujemy do Komisji Europejskiej oraz do Rady Unii Europejskiej o pozostanie wiernymi podstawowym wartościom zapisanym w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Nie tracimy nadziei, że władze RP i większość parlamentarna, wykażą gotowość do uczciwego dialogu z Instytucjami UE i zmienią swoją, naruszającą nasze wspólne europejskie wartości, politykę.

Ostatnią instancją, która może obronić polską praworządność jest Unia Europejska.

Nie będzie demokratycznej Polski bez państwa prawa.
Nie będzie Europy bez wartości.
Nie będzie wolności bez praworządności.

 
Lech Wałęsa, Prezydent RP w latach 1990 – 1995, laureat pokojowej Nagrody Nobla, pierwszy przywódca Solidarności
Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995 – 2000, 2000 – 2005
Bronisław Komorowski, Prezydent RP w latach 2010 – 2015
Włodzimierz Cimoszewicz, Premier RP w latach 1996 – 1997, Minister Spraw Zagranicznych w latach 2001 – 2005
Leszek Miller, Premier RP w latach 2001 – 2004
Marek Belka, Premier RP w latach 2004 – 2005
Kazimierz Marcinkiewicz, Premier RP w latach 2005 – 2006
Andrzej Olechowski, Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 1993 – 1995
Dariusz Rosati, Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 1995 – 1997
Adam Rotfeld, Minister Spraw Zagranicznych w roku 2005
Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych w latach 2007 – 2014
Władysław Frasyniuk, przewódca podziemnej Solidarności, więzień polityczny w latach 1982 – 1986
Bogdan Lis, przewódca podziemnej Solidarności, więzień polityczny w latach 1984 – 1986
Zbigniew Bujak, przewódca podziemnej Solidarności, więzień polityczny, aresztowany w 1986 roku

 

Przeczytaj także:

 

Europo, nie odpuszczaj!

The appeal of the Society of Journalists to the European Comission

Other language versions:
Wersja polska »
 

Jean-Claude Juncker, President of the European Commission

Frans Timmermans, Deputy President of the European Commission

 
Members of the Society of Journalists calls on the European Commission to submit Poland’s Law on the Supreme Court to the European Court of Justice as provided for by Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union and to ask the Court to take the necessary steps to impose interim measures in this instance.

Articles 37 and 111of the law on Poland’s Supreme Court infringes the principles of immunity for judges and thus runs counter to article 2 and article 19 clause 1 of the second paragraph of the Treaty on the functioning of the European Union.

We also expect that the Commission will continue to support the submission to Tribunal of Justice dated March 2018 on the subject of Poland’s law on universal courts.

Independent courts are one of the most important guarantors of media freedom and the Supreme Court is the most important institution in Poland which defends the freedom of speech. The Law on the Supreme Court which is now being implemented in Poland places this court under the control of the ruling political party. Thus we are losing a key guardian of our freedom of speech.

The Polish government headed by the Law and Justice party has transformed the public service broadcast media into its own propaganda organ and is putting pressure on the private media to tone down their criticism of the government.

Law and Justice politicians continue to threaten that they will pacify the independent private media. Every day, politicians in our country attack the media and the public prosecutors are coming to be used to intimidate journalists. The Supreme Court is the last place where independent journalism can still be defended.

We are Europeans and we have a right to exercise our freedom of speech which is guaranteed by the European Treaties. We also expect to be defended by those institutions which were established to protect European values.

Warsaw, June 2018

 
For the Society of Journalists

Seweryn Blumsztajn, president

 

Read also:

 

Europo, nie odpuszczaj!

List Towarzystwa Dziennikarskiego do Komisji Europejskiej

Inne wersje językowe:
Read English version »
 

Jean-Claude Juncker
Przewodniczący Komisji Europejskiej

Frans Timmermans
Vice-przewodniczący Komisji Europejskiej

 
Dziennikarze, członkowie Towarzystwa Dziennikarskiego apelują do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w trybie przewidzianym Artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz złożenie stosownego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.

Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym elementem niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.

Oczekujemy także, że Komisja będzie dalej popierała skargę do Trybunału Sprawiedliwości z marca 2018 r. w sprawie zmiany ustawy o sądach powszechnych.

Niezależne sądy są jednym z najważniejszym gwarantów wolności mediów, a Sąd Najwyższy najwyższą instancją strzegącą wolności słowa. Ustawa o Sądzie Najwyższym, wchodząca właśnie w życie w Polsce, poddaje ten sąd kontroli rządzącej partii. Tracimy ważnego strażnika naszej wolności.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zamienił Media Publiczne w swoją propagandową tubę i wywiera presję na media prywatne by ograniczyły krytykę jego poczynań. Politycy PiS ciągle grożą pacyfikacją niezależnych mediów prywatnych. Codziennością stały się w naszym kraju ataki polityków na media i próby zastraszenia dziennikarzy przy pomocy prokuratury. Sąd Najwyższy bywa ostatnią deską ratunku.

Jesteśmy Europejczykami i przysługuje nam zagwarantowana w Traktatach Europejskich wolność słowa. Oczekujemy obrony ze strony instytucji, które przecież stworzone zostały by strzec europejskich wartości.

Warszawa, 12 czerwca 2018 r.

 
W imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy

Seweryn Blumsztajn, prezes

 

Przeczytaj także:

 

Europo, nie odpuszczaj!

List otwarty uznanych profesorów prawa

Inne wersje językowe:
Read English version »
 

List otwarty do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa

8 czerwca 2018 roku

Szanowny Panie Wiceprzewodniczący,

Zwracamy się do Pana jako naukowcy zajmujący się prawem, w tym konstytucyjnym, którym szczególnie bliskie są Unia Europejska, demokracja i rządy prawa.

Jesteśmy przekonani, że przyszedł czas, aby unijne instytucje, a zwłaszcza Komisja, powzięły natychmiastowe i zdecydowane kroki, aby odpowiedzieć na niedawne działania polskiego rządu, które sprowadzają się do ataku na rządu prawa w tym kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął ustawy dotyczące sądów, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, które, rozpatrywane łącznie, znacząco podważają niezależność sądownictwa i podporządkowują sądownictwo partii rządzącej.

Wszczęta już procedura w trybie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej do tej pory przyniosła jedynie kosmetyczne nowelizacje przyjętych przez rząd w Polsce ustaw. Jesteśmy przekonani, że ustawa o Sądzie Najwyższym powinna pilnie, natychmiastowo stać się przedmiotem procedury w trybie art. 258 i art. 259 Traktatu o UE, aby zwrócić uwagę na naruszenie przepisów zawartych w artykułach 2, 4(3) i 19(1) Traktatu o UE, które pociągnie za sobą wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Ustawa o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie z początkiem lipca i, co jest obecnie planowane, konstytucyjna kadencja znacznej części urzędujących sędziów SN wygaśnie. W połączeniu ze zwiększeniem liczby miejsc w Sądzie Najwyższym oznacza to, że nowa, upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, wybrana przez partię rządzącą, będzie mogła wyznaczyć większość sędziów Sądu Najwyższego. Uważamy, że stoi to wprost w sprzeczności z praworządnością, którą artykuł 2 Traktatu o UE uznaje za kluczową wartość Unii Europejskiej i podstawowy warunek niezależności sądownictwa, który jest głównym elementem praworządności.

Nakłaniamy Komisję, aby powzięła natychmiastowe, konieczne kroki w celu uruchomienia procedury w trybie art. 258, co umożliwiłoby Trybunałowi Sprawiedliwości, jeśli ustawa o SN nie zostanie zmieniona, orzec co do niej.

Oprócz zagrożenia dla praworządności w Polsce, uważamy, że stawką jest wiarygodność całej Unii Europejskiej i jej przywiązanie do praworządności.

 
Z poważaniem

 1. Wojciech Sadurski, Uniwersytet w Sydney, Uniwersytet Warszawski
 2. Gráinne de Búrca, Uniwersytet w Nowym Jorku
 3. Bruce Ackerman, Uniwersytet Yale
 4. Jan Barcz, Uniwersytet Koźminskiego, Warszawa
 5. Monica Claes, Uniwersytet w Maastricht
 6. Paul Craig, Uniwersytet Oksfordzki
 7. Bruno de Witte, Uniwersytet w Maastricht i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 8. Gábor Halmai, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 9. Ronald Janse, Open University w Heerlen w Holandii
 10. R. Daniel Kelemen, Uniwersytet Rutgers
 11. Claire Kilpatrick, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 12. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Princeton (LAPA)
 13. Martin Krygier, Uniwersytet Nowej Południowej Walii
 14. Mattias Kumm, WZB Berlin i Uniwersytet w Nowym Jorku
 15. Marcin Matczak, Uniwersytet Warszawski
 16. Vlad Perju, Boston College
 17. Laurent Pech, Uniwersytet Middlesex w Londynie
 18. Kim Lane Scheppele, Uniwersytet w Princeton
 19. Robert Schuetze, Uniwersytet Durham i Kolegium Europejskie w Brugii
 20. Joanne Scott, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 21. Maximilian Steinbeis, Verfassungsblog
 22. Neil Walker, Uniwersytet w Edynburgu
 23. Stephen Weatherill, Uniwersytet Oksfordzki

 

Przeczytaj także:

 

Europo, nie odpuszczaj!

Open letter of reknown professors of law

Other language versions:
Wersja polska »
 

Open Letter to Vice-President Frans Timmermans, European Commission

8 June, 2018

Dear Vice-President Timmermans

We write as legal and constitutional scholars who are particularly concerned with the European Union, democracy, and the rule of law.

We believe that the time has come for the EU institutions, and the Commission in particular, to take urgent and decisive steps to respond to recent actions of the Polish government that constitute an assault on the rule of law in that country.
The Law and Justice government has adopted laws relating to the courts, the National Council of the Judiciary and the Supreme Court which, when taken
together, substantially undermine judicial independence and subordinate the judiciary to the governing party.

The procedure already initiated under Article 7 TEU has thus far brought about only cosmetic amendments to the laws introduced by the government of Poland.
We believe that the law on the Supreme Court should be made the subject of urgent and immediate infringement proceedings under Article 258 and Article 279 TFEU to highlight the violation of provisions such as Articles 2, 4(3) and 19(1) of the Treaty on European Union that the law on the Supreme Court would bring about.

If the law on the Supreme Court enters into force in the beginning of July, as is currently planned, a large number of sitting judges of that Court will see their tenure unconstitutionally extinguished. In combination with an increase in the number of seats on the Supreme Court, this means that the newly politicized National Council of the Judiciary, elected by the governing party, will be in a position to appoint a majority of the judges on the Supreme Court. We believe this to be in direct contravention of the rule of law, which is proclaimed as a core value of the EU in Article 2 TEU, and of the fundamental requirement of the independence of the judiciary which is a key component of the rule of law.

We urge the Commission to take the immediate necessary steps to initiate the infringement procedure, with a view to enabling the Court of Justice, in case these laws are not reversed, to rule on the matter.

In addition to the threat to the rule of law in Poland, we believe that the credibility of the European Union as a whole, and its commitment to the rule of law, is at stake.

 
Yours sincerely,

 1. Wojciech Sadurski, University of Sydney, University of Warsaw
 2. Gráinne de Búrca, New York University
 3. Bruce Ackerman, Yale University (for purposes of institutional identification only)
 4. Jan Barcz, Kozminski University, Warsaw
 5. Monica Claes, Maastricht University
 6. Paul Craig, Oxford University
 7. Bruno de Witte, Maastricht University and European University Institute, Florence
 8. Gábor Halmai, European University Institute, Florence
 9. Ronald Janse, Open University, Heerlen, the Netherlands
 10. R. Daniel Kelemen, Rutgers University
 11. Claire Kilpatrick, European University Institute, Florence
 12. Tomasz Tadeusz Koncewicz, University of Gdansk; Program in Law and Public Affairs, Princeton University
 13. Martin Krygier, University of New South Wales, Australia
 14. Mattias Kumm, WZB Berlin and New York University
 15. Marcin Matczak, University of Warsaw
 16. Vlad Perju, Boston College
 17. Laurent Pech, Middlesex University London
 18. Kim Lane Scheppele, Princeton University
 19. Robert Schuetze, Durham University and College of Europe, Bruges
 20. Joanne Scott, European University Institute, Florence
 21. Maximilian Steinbeis, Verfassungsblog
 22. Neil Walker, University of Edinburgh
 23. Stephen Weatherill, Oxford University

 

Read also:

 

Europo, nie odpuszczaj!

The appeal of artists and scientists to the European Commission

Other language versions:
Wersja polska »
 

We are Polish artists and scientists, but first and foremost we are Polish and European patriots who above all cherish values, which every democratic community must be based on – freedom, rule of law, equality, human rights. We fought for them. Today, they are under serious threat. The actions of the Polish authorities constitute an assault on the separation of powers and independence of the judiciary – the main pillar of civil rights. It is taking place inside the legal territory of our European Union and will inevitably have dramatic consequences, both for our country as well as for the integrity of the entire Union.

It is our opinion, shared by many distinguished Polish and international experts, that the actions of the ruling party in many areas violate the Polish Constitution. Unfortunately, the Constitutional Tribunal that would have been able to evaluate this and bring it to a stop has already been taken over and incapacitated by the current authorities.

For this reason, like President Lech Wałęsa, we voice our support for the European Union with regard to the current proceedings taking place before the Court of Justice of the EU on the matter of the Polish Law on Ordinary Courts and we are impatiently awaiting the Court’s verdict.

We appeal to the European Committee to take without delay the Law on the Polish Supreme Court to the Court of Justice of the European Union in accordance with the provisions of Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union and to file the relevant motion for applying interim measures.

The history of our continent teaches us that when the foundations of our common liberties are demolished, their restoration becomes extremely difficult.

 

The letter was signed by the following persons:

 

 1. Katarzyna Adamik, reżyserka
 2. Ewa Axelrad – artystka wizualna
 3. Prof Jacek Baluch – slawista
 4. Mirosław Bałka, rzeźbiarz
 5. Grażyna Barszczewska, aktorka
 6. Joanna Bator pisarka
 7. Anna Bikont, pisarka
 8. Włodzimierz Borodziej, historyk
 9. Alicja Buras, tłumaczka literatury
 10. Jacek Buras, tłumacz literatury
 11. Michał Buszewicz, dramaturg
 12. Marta Cieplak, fizyk
 13. Marek Cieplak, fizyk
 14. Dorota Jovanka Ćirlić, tłumaczka literatury pięknej
 15. Julita Czarkowska-Bauch, neurofizjolog
 16. Jacek Dehnel, pisarz
 17. Barbara Engelking, psycholog, socjolog
 18. Maciej Englert, reżyser, dyrektor teatru
 19. Michal Englert, operator filmowy
 20. Małgorzata Fuszara, socjolog
 21. Jacek Głomb, reżyser
 22. Jan Grabowski, historyk
 23. Agnieszka Graff, amerykanistka
 24. Agnieszka Grudzińska, literaturoznawca
 25. Remigiusz Grzela, pisarz
 26. Agnieszka Holland, reżyserka
 27. Andrzej Jagodziński, tłumacz literatury
 28. Andrzej Jakimowski, reżyser
 29. Krystyna Janda, aktorka
 30. Jacek Jasem, onkolog i nauczyciel akademicki
 31. Joanna Jędrusik, malarka, scenarzystka
 32. Perła Kacman, fizyk
 33. Wojciech Karpiński, pisarz
 34. Janusz Kijowski, reżyser
 35. Jerzy Kijowski, fizyk
 36. Lena Kolarska-Bobińska, socjolog
 37. Mary Komasa, piosenkarka, kompozytorka
 38. Antoni Komasa-Łazarkiewicz, kompozytor
 39. Kora, piosenkarka
 40. Jarosław Kozłowski, artista
 41. Joanna Kos-Krauze, reżyserka, scenarzystka
 42. Mateusz Kościukiewicz, aktor
 43. Katarzyna Kozyra, artystka wizualna
 44. Katarzyna Krakowiak, rzeźbiarka
 45. Marcin Król, filozof
 46. dr Małgorzata Kula, ekonomistka
 47. dr hab. Marcin Kula, historyk
 48. Ireneusz Krzemiński, socjolog
 49. Andrzej Jagodziński, pianista
 50. Dorota Jarecka, historyk i krytyk sztuki
 51. Zofia Kulik, artystka
 52. Borys Lankosz, reżyser
 53. Andrzej Leder,  filozof kultury
 54. dr hab. Jacek Leociak, historyk
 55. Marta Leśniakowska, historyczka sztuki
 56. Krystian Lupa, reżyser
 57. Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka
 58. Marcel Łoziński, reżyser
 59. Mikolaj Łoziński,- pisarz
 60. Paweł Machcewicz, historyk
 61. Zbigniew Machej, pisarz
 62. Rafał Marszałek, krytyk filmowy
 63. Dorota Masłowska, pisarka
 64. Małgorzata Mazurek, historyczka
 65. Zbigniew Mentzel, pisarz
 66. Zygmunt Miłoszewski, pisarz
 67. hab. Luiza Nader, historyczka sztuki
 68. Maria Nurowska, pisarka
 69. Małgorzata Omilanowska, historyczka sztuki, muzealniczka
 70. Maja Ostaszewska, aktorka
 71. Andrzej Paczkowski, historyk
 72. Antoni Pawlak, pisarz
 73. Andrzej Pągowski, grafik
 74. Rafał Paradowski, operator filmowy
 75. Paweł Pawlikowski, reżyser
 76. Krzysztof Pomian, historyk, filozof
 77. Lech Raczak, reżyser
 78. Karol Radziszewski, malarz, performer
 79. Józef Robakowski, artysta
 80. Anda Rottenberg, historyczka sztuki
 81. Anja Rubik, aktywistka
 82. Joanna Rzączyńska, aktorka
 83. Krzysztof Rzączyński, reżyser
 84. Andrzej Saramonowicz, pisarz, reżyser
 85. Anna Sasnal, reżyserka
 86. Wilhelm Sasnal, malarz
 87. Andrzej Seweryn, aktor
 88. Marta Ścisłowicz, aktorka
 89. Kamil Sipowicz, historyk filozofii
 90. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka
 91. Anna Smolar, reżyserka
 92. Jan Stachowski, tłumacz literatury
 93. Beata Stasińska, wydawczyni, animatorka kultury
 94. Andrzej Stasiuk, pisarz
 95. Rafał Stobiecki, historyk
 96. Małgorzata Szumowska, reżyserka
 97. Tomasz Śpiewak, dramaturg
 98. Magdalena Środa, filozof
 99. Olga Tokarczuk, pisarka
 100. Joanna Tokarska-Bakir, antropolog kultury
 101. Barbara Toruńczyk, wydawca
 102. Łukasz Turski, fizyk
 103. Robert Więckiewicz, aktor
 104. Romuald Wicza-Pokojski, reżyser, dramaturg
 105. dr hab. Rafał Wnuk, historyk
 106. Przemysław Wojcieszek, reżyser
 107. Anna Wolf-Powęska, historyk idei
 108. Andrzej Wróbel, biolog
 109. Barbara Wrzesińska, aktorka
 110. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, scenografka
 111. Maja Zagajewska, tłumaczka
 112. Adam Zagajewski, pisarz
 113. Magdalena Załuska-Kotur, fizyk
 114. dr hab. Marcin Zaremba, historyk
 115. Hanna Zaremska, historyk
 116. Eleonora Zielińska, prawniczka

 

The letter was also signed by:

 1. Magdalena Pecul-Kudelska, chemiczka
 2. Piotr Żuchowski, fizyk
 3. Bartłomiej Szafran, fizyk
 4. Krzysztof Kułakowski, fizyk
 5. Jakub Zakrzewski, fizyk
 6. Krzysztof Konarzewski, pedagog
 7. Wojciech Florek, fizyk
 8. Grzegorz Kamieniarz, fizyk
 9. Jerzy Niewodniczański, geofizyk
 10. Adam Grobler, filozof
 11. Leszek Koczanowicz, psycholog
 12. Jacek Bieroń, fizyk
 13. Krzysztof Sacha, fizyk
 14. Maciej Lewenstein, fizyk
 15. Edward Nęcka, psycholog
 16. Dorota Praszalowicz, socjolog
 17. Maria Szmeja, socjolog
 18. Janusz A. Majcherek, filozof i socjolog
 19. Jerzy Illg, wydawca
 20. Jan Woleński, filozofi
 21. Adam Walaszek, historyk
 22. Wojciech Kapturkiewicz, technolog
 23. Mariusz Gajda, fizyk
 24. Tomasz Sowinski, fizyk
 25. Józef Dulak, biotechnolog
 26. Andrzej Kozlowski, fizyk
 27. Jacek Kubiak, biolog
 28. Krzysztof Sładek lekarz
 29. Agnieszka Dzikowska, biolog
 30. Grzegorz Chałasiński, chemik
 31. Maciej Krawczyk, fizyk
 32. Dariusz Niedźwiedzki, socjolog
 33. Teresa Wesołowska, medyk
 34. Anita Dobek, statystyk
 35. Andrzej Dobek, biofizyk
 36. Jacek Schmidt, antropolog/etnolog
 37. Aldona Pobojewska, filozof
 38. Jacek Karwowski, fizyk
 39. Marcin Bogusławski, filozof
 40. Anna Okopinska, fizyk
 41. Joanna Bober, medyk
 42. Leszek Meissner, fizyk
 43. Walter Bartelmus, technolog
 44. Krzysztof Dobek, fizyk
 45. Ryszard Buczko, fizyk
 46. Piotr Śniady, matematyk
 47. Michał Hanasz, astrofizyk
 48. Michał Dadlez, biolog
 49. Rafał Dobek, historyk
 50. Marek Trippenbach, fizyk
 51. Roman Marcinek, fizyk
 52. Józef Spałek, fizyk
 53. Zofia Szczęsna, grafik

 

Read also: