W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, my: wolne Obywatelki i wolni Obywatele, tworzący w 550 rocznicę parlamentaryzmu polskiego Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe, wyrażamy wolę podjęcia, wspólnych z wszystkimi Polakami, działań dla naprawy Rzeczypospolitej.

Jesteśmy świadomi błędów i licznych wyzwań, jakim nie sprostała ciągle niedojrzała, ale rozwijająca się demokracja w Polsce. Jesteśmy świadomi głębokich podziałów w naszym społeczeństwie. Równie mocno wiemy jednak też, że naprawa nie może polegać na niszczeniu i eskalacji konfliktu. Dlatego apelujemy o natychmiastowe przerwanie destrukcji i demontażu podstaw państwa prawa. To konieczny warunek do podjęcia dialogu i współpracy dla dobra Polski i wszystkich jej obywateli.

Chcemy nadal należeć do wspólnoty, która realizuje idee rzeczywistego rozdzielenia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W której demokracja ma działające zabezpieczenia, w postaci niezależnego od politycznej koniunktury Trybunału Konstytucyjnego, czy np. wolnych mediów. Chcemy demokracji, w której obywatel – niezależnie od wiary, poglądów i zamożności – ma pewność, że w jego sprawach rozstrzygać będzie niezawisły sędzia, powołany na stanowisko według jasnych i apolitycznych kryteriów, a każdy głos w wyborach będzie rzetelnie policzony i zatwierdzony przez sąd, którego jedynym celem jest prawda i sprawiedliwość.

W polskim sądownictwie, jak niemal w każdej sferze funkcjonowania państwa, są obszary wymagające dogłębnej analizy i rzeczywistej poprawy. Nie ma sensu jednak palenie domu po to, by wzmocnić fundamenty. Polska nie powinna stać się podsądnym europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To wyjście ostateczne, które oznaczać będzie kompromitację nas wszystkich i naszego państwa. Możemy temu zapobiec.

Do obecnej władzy mówimy: dziś to przede wszystkim Wy odpowiadacie za nasz wspólny dom i musicie dbać o miejsce w nim dla wszystkich. Od wieków różnorodność jest wartością Polskiej tożsamości. Nowelizacja ustaw o Sądach i Trybunale Konstytucyjnym, zgodnie z wskazaniami Komisji Europejskiej, jest Waszym obywatelskim obowiązkiem. Jesteście to winni Polakom – swoim wyborcom, opozycji, przyszłym pokoleniom i pamięci przodków. Rzeczpospolita jest wspólnym dobrem. Dziś Wy nim zarządzacie, dlatego ruch należy do Was.

W poczuciu odpowiedzialności przed własnym sumieniem – zacznijmy wspólnie budować lepszą Polskę.

 
Komitet Obrony Demokracji
Obywatele RP
Warszawski Strajk Kobiet

 

Podpisz apel

* pole wymagane
Przetwarzanie danych osobowych *